Akupunktur

Acunova (Akupunktur 2000)
Acunova (tidigare Akupunktur 2000) är en oerhört effektiv metod vid behandling av bl.a. smärtor, stelhet och värk och vissa ”obotliga” ögonsjukdomar – även i de fall då skolmedicinen gett upp med orden ”det får du lära dig att leva med”. Studier visar att 90-95 % av alla smärtpatienter får god hjälp av Acunova..

Acunova är ett mikrosystem där små reflexpunkter i lederna på bl.a. händer och fötter kan behandla hela kroppen. Tillskillnad från TCM-akupunktur som verkar via s.k. meridianer verkar Acunova via nervsystemet. Genom att sticka nålar i huden kring lederna skickar man elektriska impulser till hjärnan som genast ser till att kroppen börjar producera en mängd olika läkande ämnen. Dessa skickas direkt till det smärtande området och en djupgående läkningsprocess startar, samtidigt som man upplever en omedelbar smärtlindring p.g.a. frisättning av endorfiner. Precis som TCM-akupunktur behandlar således Acunova både grundorsaken till problemet och symtomet (=smärtan).

Hur går en behandling till?
En tunn (0.16 mm), steril nål sticks in i den reflexpunkt som motsvarar den smärtande kroppsdelen. Vid smärtor ovanför naveln används oftast fingerleder eller armbågsleder, vid smärtor nedanför naveln används oftast stortålederna. Om smärtan t.ex. sitter i nacken, sticks nålen in i yttersta tum-eller pekfingerleden varefter patienten får vrida och böja på nacken för att aktivera processen. Då exakt rätt punkt träffas av nålen, ger smärtan helt eller delvis med sig inom ca 10 sekunder.

 

Hur många behandlingar krävs?
Det är individuellt hur många behandlingar som behövs. Grundregeln är att akuta problem brukar bli bra på ett fåtal behandlingar medan kroniska problem kräver fler behandingar. Under alla omständigheter är dock Acunova en mycket kraftfull behandlingsmetod och även vid mycket svår och långvarig smärta brukar ett gott resultat uppnås. Vid akuta problem som t.ex. ryggskott/nackspärr brukar det räcka med 1 behandling om man söker hjälp samma dag som problemet uppstått. Vid kroniska problem är det viktigt att inleda med en serie täta behandlingar. Vanligen ges då behandling varje dag under de första 5 dagarna. Om probemet delvis kvarstår efter detta, ges ytterligare behandling 2 gånger per veckan under ett par veckors tid. Därefter behandlar man 1 gång i veckan tills probemet är  efteråt märkte jag stor skillnad. Stelheten och obehaget försvann och resultatet